Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 210999
Khách trực tuyến : 5
Thành viên trực tuyến : 0
 
Nghị quyết Đại hội chi bộ Trường THCS Tô Hiệu nhiệm kỳ 2010 - 2012
18/10/2010 - 20:55
 

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội chi bộ Trường THCS Tô Hiệu nhiệm kỳ 2010 - 2012, cấp uỷ chi bộ xây dựng chương trình công tác toàn khoá với những nội dung cụ thể như sau:

I. mục tiêu chung:

1- Tập trung đổi mới nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ chi bộ góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2010 - 2012 và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

2- Phát huy sức mạnh tính chủ động của các đoàn thể, huy động mọi nguồn lực trong và ngoài nhà trường, tranh thủ mọi sự hỗ trợ của cấp trên hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền và vận động quần chúng.

3- Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm dám chịu trách nhiệm, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ cương; nâng cao chất lượng về mọi mặt của đội ngũ cán bộ, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, đoàn viên, chấp hành nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.

II - Các chỉ tiêu cần đạt:

Phấn đấu đến hết nhiệm kỳ cần đạt được các chỉ tiêu sau:

1- Giữ vững danh hiệu Trường tiên tiến xuất sắc, được công nhận kiểm định chất lượng năm 2012, đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường Chuẩn Quốc gia.Thực hiện tốt phong trào xây dựng "Trường học thân thiện - Học sinh tích cực".

2- Nâng cao chất lượng giáo dục hai mặt, phấn đấu tỉ lệ học sinh hạnh kiểm tốt, khá đạt 95%, không có học sinh hạnh kiểm yếu, tỉ lệ học sinh giỏi, khá đạt 78%. Tỉ lệ lên lớp thẳng đạt 97%. Tỉ lệ xét công nhận tốt nghiệp THCS đạt 100%.Tỉ lệ đỗ vào lớp 10 THPT đạt 70 - 80 %. Giải học sinh giỏi cấp thành phố: 8 - 10 giải, cấp quận 25- 30 giải. Giảm tỉ lệ học sinh bỏ học xuống còn 0,5%.

3- Chỉ đạo tốt hoạt động của các đoàn thể trong nhà trường: Công đoàn đạt danh hiệu Công đoàn vững mạnh xuất sắc cấp thành phố, Liên đội đạt danh hiệu Liên đội mạnh cấp thành phố, Chi đoàn đạt danh hiệu Chi đoàn xuất sắc cấp thành phố.

4- Tăng cường công tác xã hội hoá giáo dục trong đầu tư trang thiết bị dạy học, phấn đấu xây mới khu vệ sinh cho giáo viên và học sinh, tiếp tục đề nghị với UBND quận phương án sửa chữa khu 9 phòng học cũ. Nâng cấp 3 phòng học thành phòng học chuẩn từ nguồn xã hội hoá giáo dục.

5- Xây dựng chi bộ đảng trong sạch vững mạnh, 90% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, 10 đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phấn đấu phát triển 1-2 đảng viên mới/ năm và giới thiệu từ 1-2 đảng viên học các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị.

III - Nhiệm vụ và giải pháp tập trung:

1- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng:

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ định kì, coi trọng việc giáo dục tư tưởng, chính trị cho Đảng viên, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, cảnh giác chống lại các biểu hiện xấu, tiêu cực trong và ngoài nhà trường.

- Tổ chức kịp thời các đợt sinh hoạt chính trị, thông tin thời sự tình hình trong nước, Quốc tế, thông báo tình hình địa phương, phổ biến đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nắm bắt, phản ánh kịp thời tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, giáo viên; thường xuyên thực hiện phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt đảng.

2- Công tác tổ chức – xây dựng Đảng:

- Nâng cao hơn nữa vai trò tiền phong gương mẫu của mỗi Đảng viên trong mọi lĩnh vực công tác. Lấy hiệu quả công tác quản lí, hiệu quả giảng dạy làm thước đo tư cách Đảng viên.

- Đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ vừa phát huy dân chủ đi đôi với thực hiện nghiêm kỷ luật đảng, thực hiện nghiêm các nguyên tắc xây dựng Đảng nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; tiến hành bồi dưỡng từng bước chuẩn hoá cán bộ công chức, cán bộ các đoàn thể và tổ chức xã hội, làm tốt công tác phát triển đảng viên mới

3- Công tác kiểm tra giám sát

- Chủ động xây dựng và thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra giám sát của cấp uỷ, trong kiểm tra phải đảm bảo tính toàn diện, kịp thời, sau kiểm tra phải có kết luận cụ thể; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát toàn diện đối với chi bộ và đảng viên, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ, giám sát việc thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm của năm học, những nội dung Nghị quyết của cấp uỷ và nhiệm vụ cấp trên giao.

- Giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo của đảng viên và nhân dân, xử lý nghiêm minh những cán bộ, đảng viên vi phạm theo thẩm quyền, tích cực đề xuất với cấp uỷ về các giải pháp chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí, ngăn chặn sự suy thoái về đạo đức của cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

4- Xây dựng chính quyền:

- Tăng cường sự phối hợp với chính quyền và các đoàn thể khác trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của nhà trường.

- Chỉ đạo các hoạt động ngoại khoá , các đoàn thể hoạt động có chất lượng hơn, các hoạt động ngoại khoá không dàn trải và phải nhằm mục đích nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống cho học sinh.

- Thực hiện đầy đủ các nội dung của quy chế dân chủ với việc thực hiện cải cách hành chính, củng cố kiện toàn bộ máy, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, cương quyết xử lý kỷ luật những cán bộ giáo viên có vi phạm, không sử dụng cán bộ có tín nhiệm thấp.

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các tiêu chí đánh giá thi đua trong giáo viên và học sinh nhằm xây dựng và củng cố nề nếp kỉ luật trong dạy và học, công tác thi đua khen thưởng được tiến hành kịp thời và đảm bảo sự công bằng.

5- Tăng cường công tác xây dựng đội ngũ và cơ sở vật chất.

- Tăng cường công tác bồi dưỡng, đào tạo, phát triển đội ngũ đặc biệt là đội ngũ giáo viên trẻ theo hướng đào tạo tập trung và bồi dưỡng tại chỗ thông qua các chuyên đề.

- Đẩy mạnh hơn nữa phong trào ứng dụng CNTT trong quản lí và giảng dạy, tiếp tục triển khai các chuyên đề nâng cao về kiến thức tin học cho cán bộ giáo viên.

- Tăng cường cơ sở vật chất theo hướng hiện đại hoá để đáp ứng được nhu cầu giảng dạy và học học tập của giáo viên và học sinh. Phát huy thế mạnh của công tác xã hội hoá giáo dục trong việc giáo dục học sinh và đầu tư cơ sở vật chất cho nhà trường.

IV/ Tổ chức thực hiện.

Trên cơ sở nội dung của chương trình hành động toàn khoá, cấp uỷ chi bộ chỉ đạo chi bộ triển khai kế hoạch thực hiện bằng các Nghị quyết chuyên đề, các chương trình công tác cụ thể từng tháng, quý, năm.

Tiến hành phân công rõ trách nhiệm trong cấp uỷ chi bộ để lãnh đạo việc tổ chức thực hiện và tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giải quyết dứt điểm từng việc, coi trọng công tác sơ tổng kết các chương trình, kế hoạch, chuyên đề.

Trong quá trình thực hiện sẽ được điều chỉnh về mục tiêu, biện pháp cho phù hợp với điều kiện chung hoặc theo sự chỉ đạo của cấp trên.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào