Thông tin truy cập
 
Số lượt truy cập : 211006
Khách trực tuyến : 5
Thành viên trực tuyến : 0
 
Trường THCS Tô Hiệu xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2010- 2011
18/10/2010 - 21:00

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2010- 2011

=============

- Căn cứ Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ GD- ĐT về “Nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2010 - 2011”.

- Căn cứ Quyết định số 2091/QĐ - BGD & ĐT ngày 25/5/2010 về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2010 - 2011.

- Căn cứ Quyết định số 1203/QĐ - UBGND ngày 19/7/2010 của UBND thành phố về kế hoạch thời gian năm học 2010 - 2011.

- Căn cứ báo cáo số 121/BC - SGDĐT - VP ngày 10/8/2010 của Sở Giáo dục & Đào tạo về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010 - 2011.

- Căn cứ công văn hướng dẫn số 706/SGDĐT- GD TrH ngày 31/8/2010 về việc thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2010 - 2011.

- Căn cứ công văn số 51/PGDĐT về kế hoạch chỉ đạo chuyên môn đối với giáo dục THCS năm học 2010 - 2011.

Trường THCS Tô Hiệu xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2010- 2011 với những nội dung cơ bản như sau:

A. Nhiệm vụ trọng tâm

Năm học 2010- 2011 được xác định là “Năm học tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục” và hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường. Trên cơ sở phát huy những thành tích đã đạt được trong năm học 2009- 2010, thực hiện chỉ thị năm học của Bộ trưởng Bộ GD- ĐT, các hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Sở GD & ĐT, kế hoạch chỉ đạo của Phòng GD & ĐT, căn cứ tình hình thực tế, THCS Tô Hiệu tập trung hoàn thành tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động: “Học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Mỗi thầy cô là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”; phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”; và phát huy tốt kết quả 4 năm thực hiện cuộc vận động "Hai không".

2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục trong nhà trường.

2.1. Tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, dạy học phân hoá trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông, tạo sự chuyển biến cơ bản về đổi mới kiểm tra đánh giá nhằm thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục.

2.2. Tiếp tục thực hiện chủ trương "Mỗi giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện đổi mới trong phương pháp dạy học và quản lý. Mỗi trường có một kế hoạch cụ thể về đổi mới phương pháp dạy học. Sở GD & ĐT có chương trình đổi mới phương pháp dạy học" đối với bậc học THCS.

2.3. Tăng cường kỷ cương, nền nếp trong quản lý dạy học, kiểm tra, đánh giá, thi cử. Nâng cao hiệu lực quản lý trong thực hiện chương trình giáo dục, chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, đảm bảo an toàn, an ninh trường học. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành quản lý giáo dục.

2.4. Tiếp tục đổi mới phương thức giáo dục đạo đức, giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp theo tinh thần lồng ghép và tích hợp. Chú trọng giáo dục các giá trị và kỹ năng sống cho học sinh. Coi trọng và chỉ đạo triệt để công tác giáo viên chủ nhiệm lớp.

3. Xây dựng kế hoạch và lộ trình bồi dưỡng chuẩn hoá đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý. Tiếp tục đổi mới trong đánh giá cán bộ quản lý và giáo viên, đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS.

4. Đổi mới công tác xã hội hoá giáo dục, tăng cường hiệu quả hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

5. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kết hợp với sử dụng thường xuyên và hiệu quả các điều kiện cơ sở vật chất sẵn có trong các hoạt động giáo dục của nhà trường. Từng bước xây dựng phòng học ngoại ngữ với mô hình dạy học theo nhóm.

B. Nhiệm vụ cụ thể

I. Triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua của Ngành, hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường.

II. Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

1. - Xây dựng kế hoạch chỉ đạo chuyên môn sát với thực tế bằng các biện pháp tích cực nhằm nâng cao chất lượng dạy học.

- Thực hiện nội dung “Đổi mới phương pháp quản lý lớp học bằng các biện pháp giáo dục kỷ luật tích cực” do Bộ GD- ĐT và Tổ chức cứu trợ trẻ em Thuỵ Điển triển Khai, nhằm mục đích cung cấp cho giáo viên và cán bộ quản lý một số thông tin, cơ sở lý luận, ý tưởng, biện pháp để xây dựng ý thức kỷ luật và thái độ tôn trọng của học sinh đối với giáo viên.

III. Xây dựng cơ sở vật chất trường học.

IV. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý

V. Thực hiện phổ cập giáo dục

VI. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý

VII. Công tác thi đua khen thưởng

C. Giải pháp thực hiện

1. Xây dựng và phát triển đội ngũ

2. Giữ vững nền nếp kỷ cương

3. Tăng cường cơ sở vật chất

4. Đổi mới công tác quản lý

D. Các chỉ tiêu

1. Giáo dục đạo đức và các hoạt động GDNG

* Trường đạt tiêu chuẩn “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

* Không có học sinh mắc vào các tệ nạn ma tuý và tệ nạn xã hội, không có các vụ việc lớn xảy ra.

* Học sinh xếp loại hạnh kiểm tốt và khá đạt 98%. Không có học sinh xếp loại đạo đức yếu kém.

2. Giáo dục văn hoá

* Tỉ lệ lên lớp thẳng 98%. (Năm học 2009 – 2010 là 97%)

* Tỉ lệ học sinh xếp loại văn hoá Giỏi - Khá đạt 75% trở lên.

* Tỉ lệ xét tốt nghiệp THCS đạt 100%, trong đó loại giỏi đạt 55%, loại khá 35%, loại trung bình đạt 10%.

* Tỉ lệ HS thi đỗ vào các trường THPT hệ công lập đạt từ 70% trở lên.

* Có 30 học sinh đạt giải trong các kì thi học sinh giỏi các môn văn hoá cấp quận và TP, phấn đấu có giải nhất.

3. Giáo dục thể chất, y tế trường học, giáo dục thẩm mỹ.

* 100% học sinh được khám sức khoẻ định kỳ 1 lần/năm, có sổ theo dõi sức khoẻ hàng năm của học sinh.

* Có học sinh giỏi các môn TDTT cấp quận và thành phố (đạt 5 giải trở lên)

* Hội khoẻ Phù Đổng của trường xếp loại xuất sắc.

* Tổ chức tốt hội thi "Giai điệu tuổi hồng" của trường và có học sinh dự thi cấp quận và thành phố.

4. Xây dựng cơ sở vật chất.

* Đầu tư xây dựng 01 phòng học chuẩn, sửa chữa nâng cấp 02 phòng học từ nguồn xã hội hoá giáo dục.

* Triển khai công trình xây dựng khu vệ sinh của giáo viên và học sinh giai đoạn I.

* Trang bị bổ sung máy tính cho phòng tin học và bộ phận văn phòng.

* Hoàn thành việc xây dựng phòng truyền thống nhà trường nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường.

* Xây dựng trang web của trường.

5. Công tác đào tạo bồi dưỡng:

* 100% giáo viên tham gia đầy đủ các hoạt động chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn do Sở GD & ĐT, Phòng GD &ĐT tổ chức.

* Phấn đấu tăng tỷ lệ giáo viên trên chuẩn lên 70%, có cán bộ quản lý đạt trình độ thạc sỹ.

* Tổ chức chuyên đề bồi dưỡng giáo viên: 1 lần/tháng.

6. Công tác thi đua:

* Chi bộ Đảng đạt danh hiệu: Chi bộ trong sạch vững mạnh. Giới thiệu và kết nạp 3 quần chúng vào Đảng, 3 quần chúng học lớp cảm tình Đảng.

* Trường đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến.

* Công đoàn được đề nghị Công đoàn vững mạnh.

* Chi đoàn đạt danh hiệu Chi đoàn xuất sắc.

* Liên đội đăng ký danh hiệu đơn vị Lá cờ đầu phong trào Đoàn đội của thành phố.

* Phấn đấu trên 90% giáo viên đạt CSTĐ và lao động tiên tiến các cấp.

1/ Nâng cao nhận thức , bản lĩnh chính trị và trách nhiệm nghề của đội ngũ CBQL-GV-NV: Phát huy quyền tự chủ, sáng tạo trên toàn diện các hoạt động giáo dục trong nhà trường để phát triển và hội nhập.

2/ Chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc khung phân phối chương trình của Sở Giáo dục & Đào tạo Hải Phòng; thực hiện giảng dạy theo chuẩn kiến thức kĩ năng của Bộ Giáo dục & Đào tạo; tổ chức cho giáo viên học tập và áp dụng hiệu quả những đổi mới trong công tác chuyên môn mà Sở Giáo dục chỉ đạo; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt nhóm chuyên môn; sử dụng có hiệu quả đồ dùng dạy học và các phòng học chức năng; tích cực ứng dụng CNTT trong quản lý và giảng dạy; tổ chức tốt các chuyên đề giảng dạy, tăng cường đổi mới phương pháp, đổi mới kiểm tra đánh giá; động viên và khuyến khích giáo viên tích cực tham gia kì thi giáo viên dạy giỏi các cấp và đạt kết quả cao; tăng cường công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, nâng cao số lượng giải trong kì thi học sinh giỏi các cấp.

3/ Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ (Có báo trước hoặc đột xuất), hoàn thiện hồ sơ đúng thời gian, khoa học.

4/ Tiếp tục xây dựng, bổ sung, hoàn thiện quĩ đề; tăng cường và hoàn thiện công tác kiểm định chất lượng.

5/ Tăng cường công tác bồi dưỡng kĩ năng, nghiệp vụ cho giáo viên chủ nhiệm; phát huy tốt nhất vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp; tổ chức thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường và tham gia thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp quận đạt kết quả tốt.

6/ Phát huy kết quả của phong trào Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, tiếp tục tăng cường xây dựng cảnh quan nhà trường Xanh-sạch- đẹp, an toàn; xây dựng qui tắc ứng xử có văn hóa trong cán bộ, giáo viên, nhân viên; tăng cường giáo dục học sinh có nền nếp, có kĩ năng sống.. và tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa của nhà trường, của quận và thành phố.

7/ Hoàn thiện mọi điều kiện cần thiết để nhà trường được công nhận trường đạt chuẩn giai đoạn 2 (2010-2015), tiến tới kỉ niệm 10 năm thành lập trường.

8/ Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, khích lệ nhân tố mới, thúc đẩy các phong trào thi đua trong nhà trường.

1. Chỉ tiêu

- Giữ vững kết quả phổ cập giáo dục THCS.

- Huy động 100% trẻ tốt nghiệp tiểu học vào lớp 6.

- Duy trì số lượng, không có học sinh bỏ học.

2. Biện pháp

- Quản lý chặt chẽ sĩ số học sinh hàng ngày, phát hiện kịp thời học sinh bỏ tiết thường xuyên, nghỉ học không phép, phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh để tuyên truyền, vận động và có những biện pháp ngăn chặn tích cực.

- Tiếp tục thực hiện miễn giảm các khoản đóng góp, tạo mọi điều kiện cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn tham gia học tập.

- Tiếp tục quan tâm về chiều sâu công tác bồi dưỡng học sinh yếu kém vầ văn hoá và đạo đức để các em tự tin đến trường, không bi quan, chán nản nảy sinh ý định bỏ học. Đầu tư đội ngũ giáo viên có kinh nghiệm, có tâm huyết trong công tác bồi dưỡng học sinh yếu kém, đồng thời có chế độ đãi ngộ, biểu dương, khen thưởng thích đáng.

- Hoàn thành điều tra phổ cập, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và đoàn thể các phường tuyên truyền và vận động những học sinh bỏ học hoặc chưa tốt nghiệp ra học tại các lớp Bổ túc THCS, học sinh không được lên lớp tiếp tục học lại.

b. Biện pháp

- Tổ chức thi giáo viên chủ nhiệm giỏi, tổ chức cho học sinh suy tôn một “giáo viên được học sinh yêu thích nhất”.

- Tổ chức cho 100% học sinh học tập nội quy, quyền và nghĩa vụ của học sinh, những điều cấm học sinh không được làm, quy định trong Điều lệ nhà trường dưới nhiều hình thức sinh động, hấp dẫn. Đề ra những quy định cụ thể và phương pháp đánh giá kiểm tra việc thực hiện nền nếp kỷ cương trong học tập của học sinh.

- Tăng cường các hình thức hoạt động giáo dục phù hợp với tâm, sinh lý lứa tuổi và nguyện vọng của học sinh, đặc biệt đối với lớp 8,9. Đổi mới công tác giáo dục nhà trường.

- Thực hiện nghiêm túc quy trình đánh giá xếp loại hạnh kiểm học sinh THCS của Bộ GD- ĐT để đảm bảo chính xác, công bằng và khách quan.

- Thực hiện tích hợp giữa hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (HĐGDNGLL), Hoạt động giáo dục hướng nghiệp (HĐGDHN), tổ chức tốt các hoạt động ngoại khoá, cụ thể:

* Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (HĐGDNGLL)

Thực hiện các chủ đề qui định 2 tiết/ tháng theo hướng đổi mới phương pháp giảng dạy môn HĐNGLL với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Đưa các hoạt động trò chơi dân gian, hát dân ca vào môn học nhằm rèn kĩ năng sống cho học sinh.

- Tích hợp môn HĐNGLL với môn GDCD và môn CN với các nội dung phù hợp.

- Thực hiện - Tổ chức chuyên đề đổi mới phương pháp làm điểm cấp quận ở học kì I và tổ chức thi hát dân ca cấp trường vào học kì II.

*/ Hoạt động ngoại khoá:

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề “Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Tạo sân chơi lành mạnh cho học sinh bằng các hoạt động tập thể như: Festival Tiếng Anh, Hội vui học tập Rung chuông vàng, Thi vẻ đẹp đội viên, Thi hát dân ca

- Triển khai giáo dục Trật tự ATGT, phòng chống tội phạm - ma tuý - HIV/AIDS. Tham gia thi ATGT cấp Thành phố.

- Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, văn hoá, văn nghệ, TDTT.

2. Giáo dục văn hoá

a. Chỉ tiêu

b. Biện pháp:

- Thực hiện xếp thời khoá biểu khoa học, hợp lý, tránh quá tải đối với học sinh, đảm bảo để giáo viên có thể tham gia các đợt SHCM toàn quận. Thực hiện theo phương án phân phối chương trình THCS năm học 2008 – 2009 (theo công văn số 1052/GDTrH ngày 4 tháng 8 năm 2008)

- Xây dựng kế hoạch tổ nhóm chuyên môn theo hướng tinh giản, khả thi. Đổi mới sinh hoạt chuyên môn, thực hiện lịch sinh hoạt chuyên môn theo lịch chung của quận.

- Tổ chức lên lớp chuyên đề theo hướng đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra đánh giá 1 lần/tháng (thống nhất vào tuần 3)

- Quản lí tốt và nâng cao chất lượng dạy học tự chọn. Thực hiện dạy tự chọn môn tin học với khối 7, dạy nghề Tin học với khối 8, dạy theo chủ đề bám sát và nâng cao môn văn và toán đối với khối 6, khối 9. Xây dựng kế hoạch và chương trình dạy tự chọn chi tiết từng tiết học và từng lớp.

- Đa dạng hoá hình thức giảng dạy môn ngoại ngữ có hiệu quả như thành lập các CLB, tổ chức Festival tiếng Anh, tổ chức thi Olympic tiếng Anh, thực hiện các buổi giao lưu trực tuyến của dự án “Kết nối lớp học”.

*/ Đổi mới phương pháp dạy học:

- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong phong trào đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá.

- Ban giám hiệu tích cực phổ biến, động viên, kiểm tra giáo viên việc thực hiện các qui định về thực hành, thí nghiệm, rèn luyện kĩ năng tự học, tự nghiên cứu cho học sinh.

- Tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khoá, hoạt động ngoài giờ lênlớp đảm bảo tính linh hoạt về nội dung và hình thức.

- Thành lập và tập huấn các đội tuyển học sinh giỏi, đặc biệt chú trọng các môn thực hành Lý - Hoá - Sinh.

*/ Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá

- Tổ chức bồi dưỡng giáo viên về kĩ năng ra đề, soạn đáp án, chấm bài thi.

- Thành lập quĩ đề ở tất cả các bộ môn.

- Ra đề kiểm tra kết hợp hợp lí giữa TN và TL bảo đảm bám sát chuẩn kiến thức, đánh giá đúng trình độ của học sinh, thiết lập ma trận với đề từ 45 phút trở lên.

- Phát huy hiệu quả của tổ khảo thí trong việc lập quĩ đề, ra đề, thẩm định đề.

- Kiểm tra ngồi theo SBD ở 5 môn học Toán – Văn – Anh – Lý – Hoá ở các khối lớp.

- Thực hiện nghiêm túc qui chế đánh giá xếp loại học sinh.

- Đa dạng hoá các hình thức tổ chức kiểm tra: kiểm tra miệng, trắc nghiệm trên giấy, trên máy vi tính, trên mạng Internet.

- Tổ chức cuộc thi “ Giải toán trên mạng Internet” Violympic cấp trường, chọn đội tuyển tham dự các kì thi tổ chức cấp Quận, Thành phố và Quốc gia.

- Tổ chức và tham gia hội thảo đổi mới kiểm tra đánh giá thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy các môn Toán, lý, hoá, sinh, ngoại ngữ, âm nhạc, mĩ thuật các cấp. Tổ chức chuyên đề cấp quận “ Đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra đánh giá môn hoá học”.

- Thực hiện đầy đủ các nội dung giáo dục địa phương.

3. Giáo dục thể chất, y tế, giáo dục thẩm mỹ.

a. Chỉ tiêu

- Phấn đấu trường đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc về TDTT và xếp loại tốt về công tác y tế.

- Trường đạt tiêu chuẩn “Trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích”.

b. Biện pháp

- Tổ chức theo dõi, chăm sóc sức khoẻ ban đầu và sự phát triển thể chất của học sinh ngay từ lớp đầu cấp và có tổng kết đánh giá vào cuối năm học.

- Từng bước đưa giáo dục thể chất vào nề nếp, kết hợp với giáo dục giới tính, giáo dục môi trường. Sẵn sàng ứng phó với những trường hợp khẩn cấp phòng chống dịch bệnh.

- Thực hiện nghiêm túc việc giảng dạy môn TD 2 tiết/tuần theo qui định. Bố trí đủ lực lượng giáo viên có qua đào tạo môn thể dục tham gia giảng dạy.

- Thực hiện việc kiểm tra đánh giá xếp loại thể lực học sinh theo quyết định 53/2008/ QĐ BGD- ĐT ngày 18/9/2008 của Bộ GD&ĐT.

- Quan tâm đến công tác phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh.

- Đảm bảo cung cấp đủ nước uống sạch cho giáo viên và học sinh, nghiêm túc tuân theo các qui định về vệ sinh an toàn thực phẩm, giữ gìn trường lớp, khu vệ sinh luôn sạch sẽ. Từng bước xây dựng hệ thống chiếu sáng ở các phòng học đạt tiêu chuẩn.

- Xây dựng các “Các câu lạc bộ sở thích” về thể dục thể thao, nhạc, hoạ đáp ứng yêu cầu giáo dục thẩm mỹ, giáo dục thể chất cho học sinh.

4. Hoạt động giáo dục hướng nghiệp (HĐGDHN) và dạy nghề.

a.Chỉ tiêu

- Vận động 100% học sinh lớp 8 tham gia học và dự thi đạt chứng chỉ nghề môn Tin học.

- Phấn đấu tăng số lượng giải cao trong kì thi học sinh giỏi môn Kỹ thuật lớp 9 cấp quận và thành phố.

b. Biện pháp

- Tổ chức có hiệu quả hoạt động giáo dục hướng nghiệp với học sinh lớp 9 (thời lượng 9 tiết/ năm).

- Định hướng cho học sinh việc chọn môn học nghề phù hợp, có kế hoạch học nghề cho học sinh lớp 8 ngay từ đầu năm học, kết hợp với Trung tâm hướng nghiệp và dạy nghề quận Lê Chân dạy nghề phổ thông cho học sinh.

- Quản lý và tổ chức việc học nghề, thi nghề theo đúng chương trình và quy chế của Bộ và Sở.

- Thực hiện nghiêm túc chương trình 70 tiết dạy nghề của bậc THCS.

- Lập kế hoạch bồi dưỡng học sinh tham gia thi học sinh giỏi môn kỹ thuật lớp 9 cấp Quận và Thành phố.

- Tổ chức thi Khéo tay kĩ thuật nhân dịp ngày 8/3 cho học sinh từ khối 6 đến khối 9.

III. Công tác quản lý và chỉ đạo.

1. Công tác xây dựng cơ sở vật chất.

a. Chỉ tiêu

- Xây dựng thêm các phòng học bộ môn Nhạc, tiếng Anh, Mỹ thuật và các môn xã hội.

- Đưa các phần mềm mới nhất vào sử dụng trong quản lý chuyên môn, quản lý nhân sự, quản lý kết quả học tập và rèn luyện của học sinh

b. Biện pháp

- Lập kế hoạch mua sắm thêm các trang thiết bị dạy học hiện đại cho các phòng chức năng. Bổ sung thêm sách giáo khoa, sách tham khảo cho thư viện.

- Làm tốt công tác xã hội hoá, kêu gọi sự ủng hộ của phụ huynh học sinh và các lực lượng xã hội để tăng cường cơ sở vật chất phục vụ việc dạy và học.

- Có sổ theo dõi tình hình cơ sở vật chất của trường, giao việc quản lí tài sản, cơ sở vật chất tới từng bộ phận, BGH thường xuyên kiểm tra định kì, đột xuất việc bảo quản và sử dụng đồ dùng dạy học của giáo viên.

- Đầu tư, đổi mới công tác thư viện, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thư viện. Chú trọng việc sử dụngvà khai thác thông tin, phần mềm phục vụ dạy học trên kho học tư liệu điện tử của trường, của ngành.

2. Công tác đào tạo bồi dưỡng.

a. Chỉ tiêu

- Tổ chức có chất lượng các chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học chú trọng đổi mới KTĐG học sinh ở tất cả các bộ môn KHXH và KHTN.

- Tổ chức chuyên đề “ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học” các bộ môn.

- Cử cán bộ tham gia các chuyên đề bồi dưỡng quản lý giáo dục, tổ chức các hoạt động ngoại khoá trong trường THCS.

- Cử cán bộ và giáo viên tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên môn THCS.

- Tổ chức phát động phong trào làm đồ dùng tự tạo trong các tổ nhóm chuyên môn

b. Biện pháp

- Tổ chức các chuyên đề trọng tâm có hiệu quả, phù hợp với yêu cầu đổi mới.

- Kiểm tra quản lý và đánh giá chặt chẽ các buổi sinh hoạt chuyên môn, 100% giáo viên tham gia các buổi bồi dưỡng chuyên đề của Quận, của Sở.

- Cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng hiệu trưởng, hiệu phó phụ trách các lĩnh vực giáo dục trong nhà trường theo hướng cập nhật những lí luận và phương pháp quản lý mới trong xu thế hội nhập và sát chuẩn với chuẩn nghề nghiệp.

- Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá xếp loại giờ dạy của giáo viên bậc trung học theo công văn 936/ GDTrH của Sở GD- ĐT. Thí điểm đánh giá giáo viên theo chuẩn. Từng bước có giải pháp ổn định đội ngũ, đủ về số lượng và cân đối về chủng loại, nâqng cao trình độ chuyên môn, năng lực quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn theo quy định, có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực sư phạm vững vàng.

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên và tổ chức sinh hoạt chuyên môn, đảm bảo chất lượng hiệu quả ở ba phương diện: nâng chuẩn, bồi dưỡng thường xuyên theo chu kì, bồi dưỡng tại chỗ, trong đó đặc biệt nhấn mạnh bồi dưỡng tại chỗ qua dự giờ, sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn.

- Phổ cập tin học cho 100 % giáo viên để đội ngũ có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và giảng dạy, phấn đấu nữ dưới 50 tuổi, nam dưới 55 tuổi, sử dụng thành thạo máy vi tính và biết khai thác thông tin trên mạng Internet.

- Cử giáo viên, cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cán bộ phụ trách công tác quản lý tài sản.

- Cán bộ quản lý nhà trường tích cực gương mẫu trong công tác tự học tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, trình độ tin học, nắm bắt thông tin nhanh, xử lý kịp thời, chủ động sáng tạo trong công tác chỉ đạo.

- Sử dụng có hiệu quả mạng lưới tổ, nhóm trưởng trong công tác thanh tra chuyên môn để hỗ trợ ban giám hiệu trong công tác chỉ đạo các bộ môn kiêm nhiệm.

- Tăng cường xây dựng trao đổi tư liệu điện tử, bài soạn qua mạng.

3. Công tác kiểm tra, thanh tra.

a. Chỉ tiêu

- Tổ chức thanh tra chuyên môn: 100% giáo viên

- Kiểm tra các hoạt động giáo dục

- Thanh tra chuyên đề: Công tác tuyển sinh và cơ sở vật chất; thực hiện quy chế chuyên môn; Dạy thêm học thêm; Quản lý sử dụng và tự làm đồ dùng dạy học; Quản lý văn bằng chứng chỉ, Quản lý điểm THCS; Thanh tra việc thu chi tài chính trong nhà trường; Thanh tra việc xã hội hoá giáo dục;

- Thanh tra giáo viên: Trình độ nghiệp vụ của giáo viên, đổi mới phương pháp, thực hiện quy chế chuyên môn, công tác chủ nhiệm, kết quả dạy và các mặt giáo dục khác.

b. Biện pháp

- Xây dựng kế hoạch thanh tra nội bộ từng tháng, từng kì, tránh tình trạng dồn ép chạy theo số lượng, không đảm bảo chất lượng.

- Tăng cường công tác hậu thanh tra. Cập nhật đầyđủ văn bản về thanh tra, kiểm tra và thực hiện đúng các văn bản.

- Giải quyết khiếu nại tố cáo đúng thẩm quyền, không để đơn thư tồn đọng.

- Báo cáo kết quả thanh tra đầyđủ kịp thời.

4. Công tác đổi mới quản lý các hoạt động giáo dục.

a. Chỉ tiêu

- Các trường:

+Xây dựng một môi trường sư phạm dân chủ, minh bạch, chuyên nghiệp và thân thiện.

+ Quản lý bằng kế hoạch (ở tất cả các khâu: xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, đánh giá kết quả). Phân công, phân quyền hợp lý, rõ người, rõ trách nhiệm.

+ ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý.

b. Biện pháp

- Quan tâm bồi dưỡng năng lực và kĩ năng quản lý cho hàng ngũ cốt cán của nhà trường từ tổ trưởng trở lên.

- Xây dựng kế hoạch phát triển chiến lược nhà trường giai đoạn 2010- 2020, từ đó làm mục tiêu cho việc xây dựng kế hoạch từng năm học và thể hiện rõ lộ trình phấn đấu, phát triển của nhà trường trong từng giai đoạn. Tiếp tục thực hiện xây dựng kế hoạchnăm học và các kế hoạch bộ phận (01 kế hoạch năm học và 13 kế hoạch bộ phận theo quy định của Sở GD- ĐT như năm học 2008- 2009).

- Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhân sự (giáo viên và học sinh), quản lý chuyên môn (thời khoá biểu, điểm), trong công tác tổ chức kiểm trađánh giá. Đầu tư cơ sở vật chất và tổ chức ứng dụng các phần mềm quản lý thời khoá biểu, quản lý học sinh, quản lý thi và kết quả học tập của học sinh.

- Dân chủ công khai những chỉ tiêu thi đua ttrong CBQL, giáo viên và học sinh, có biện pháp theo dõi và quy trình đánh giá chính xác kết quả thực hiện. Thường xuyên động viên, khen thưởng, góp ý xử lý, điều chỉnh kịp thời, xây dựng một tập thể đoàn kết, một môi trường làm việc nghiêm túc thân thiện.

5. Tăng cường nền nêp, kỉ cương.

- Tiếp tục quán triệt Điều lệ Trường trung học, tăng cường giáo dục tư tưởng, đạo đức, thái độ, động cơ thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm công dân cho học sinh, cán bộ và giáo viên. Xác định xây dựng nền nếp và kỉ cương là làm việc quan trọng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

- Triển khai tích cực và hiệu kế hoạch xây dựng Trường học thân thiện, học sinh tích cực với mục tiêu xây dựng môi trường sư phạm, thân thiện, phát huy vai trò tích cực của học sinh để nâng cao chất lượng dạy và học, giáo dục tinh thần tự giác tích cực học tập cho học sinh. Đề cao việc giáo dục rèn luyện thái độ, hành vi ứng xử thân thiện giữa mọi thành viên trong nhà trường, ngăn ngừa, uốn nắn mọi thái độ, hành vi thiếu văn hoá, chấm dứt hiện tuợng trừng phạt thân thể đối với học sinh, xây dựng văn hoá học đường.

- Có nhiều biện pháp và quản lý chặt chẽ việc ra đề, coi, chấm các bài kiểm tra từ 1 tiết trở lên theo tinh thần đổi mới, lấy đó làm kết quả đánh giá hiệu quả giảng dạy của giáo viên. Triệt để chống các biểu hện tiêu cực ttrong hoạt động dạy và học, kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm quy định trong thi cử, đánh giá, kiểm tra, ép học sinh học thêm, học trước chương trình.

- Tăng cường công tác kiẻm tra trường học, kiểm tra chuyên môn, kiểm tra chuyên đề và dự giờ đột xuất. Qua đó đánh giá hiệu quả, chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của GV và CBQL.

6. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục giai đoạn 2009- 2015. Triển khai thực hiện Nghị định số 69/2008/ NĐ- CP của chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Tăng cường hợp tác quốc tế, thu hút nguồn lực đầu tư cho giáo dục. Thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể, các hội, gia đình với ngành giáo dục trong việc chăm lo phát triển sựnghiệp giáo dục. Phối hợp với Hội đồng giáo dục phường và các tổ chức xã hội thực hiện giáo dục cho mọi người, xây dựng xã hội học tập, đảm bảo công bằng trong giáo dục.

- Tiếp tục tham mưu, tuyên truyền mạnh mẽ, sâu rộng đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước với nhân dân, phụ huynh học sinh về chủ trương xã hội hoá giáo dục, đặc biệt là nghị quyết 05/2005/ NQ- CP ngày 18/4/2005 và nghị định số 69/2008/ NĐ- CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về Chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường.

- Triển khai Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh ban hành kèm theo quyết đinh số 11/2008/ QĐ- BGH & ĐT ngày 28/3/2008 của bộ GD- ĐT. Nhà trường phối hợp chặt chẽ với gia đình và cộng đồng để hưởng ứng và từng bước có kế hoạch xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” do Bộ GD- ĐT phát động.

V. Công tác thi đua.

1. Chỉ tiêu

2. Biện pháp

- Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, đánh giá ngày càng chính xác kết quả phấn đấu của từng trường. Chú trọng đánh giá các mặt hoạt động quan trọng phản ánh hiệu lực và hiệu quả của công tác quản lý giáo dục như: có nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục nhà trường, thực hiện quy chế chuyên môn, quy chế thi cử, quản lý bằng văn bản chứng chỉ, thực hiện phổ cập giáo dục, xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục, xây dựng trường chuẩn quốc gia, trường học thân thiện và chấp hành quy định về chế độ thông tin báo cáo.

- Chấp hành chế độ báo các đầy đủ theo mẫu và đúng thời hạn. Các báo cáo được quy đinh trong năm.

  Gửi tin phản hồi Gửi Email In bài viết
Ý kiến bạn đọc gửi
Tin tức này chưa có ý kiến nào